Proloterapi

PROLOTERAPİ NEDİR?

Proliferatif ve irritan solisyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır. Böylece eklem, tendon ve kas ağrıları tedavi edilir. Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve kasların kemiğe yapışma yerlerinde, fibro-osseöz bileşkede (enthesis) inflamatuar bir süreç başlatır.Bu inflamasyon tamir mekanizmasını tetikler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollagen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlar. Ortalama üç hafta süren inflamasyon sonucunda hastada klinik düzelme başlar.

Kıkırdak, tendon, eklem, kas sorunlarında sadece ağrının geçmesi değil, klinik tablonun iyileşmesi de sağlanır. Artrozlarda, eklem stabile sorunlarında, karpal tünel sendromunda, bel fıtığında,boyun fıtığında, avaskuler nekrozlarda, epikondilitte, (tensçi,golfçu dirseği gibi), topuk dikeninde, eklem kireçlenmelerinde, geçmeyen boyun, sırt, bel ağrılarında, ameliyat sonrası ağrılarda, ameliyata karar vermeden mutlaka incelenmesi gereken bir uygulamadır.

PROLOTERAPİ ETKİ MEKANİZMASI

Proliferatif tedavi, rejeneratif enjeksiyon tedavisi veya proliferatif enjeksiyon tedavisi adlarıyla bilinen bir tedavi yöntemidir. Proliferatif ve irritan solüsyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon, ligamentlere ve eklemlere yapılır. Böylece eklem, tendon ve kas ağrıları tedavi edilir. Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve kasların kemiğe yapışma yerlerinde, fibro-osseöz bileşkede (enthesis) inflamatuar bir süreç başlatır. Bu inflamasyon birlikte bir tamir mekanizmasını tetikler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollagen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlar. Bu yeniden tamir süreci mikroskobik ve makroskobik olarak gösterilmiş ve bu konuda pub med de önemli yayınlar bulunmaktadır. Ortalama üç hafta süren inflamasyon sonucunda hastada klinik düzelme görülür.

PROLOTERAPİ TARİHÇESİ


Proloterapi, iyileşmeyi uyaran, bir enjeksiyon tekniğidir. Sorunlu ligament, tendon, eklemlere çeşitli irritant maddeler enjekte edilir. Hackett, kitabının 3. baskısının ön sözünde proloterapiyi, fibroblastları ve osteblastları uyararak tendon ve ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerinde güçlenme sağlayan bir metod olarak tanımlamıştır.

Pomeroy, Prolotherapinin tarihi üzerine araştırma yapıp bir kitap yazmıştır. (History and Basic Principles of Prolotherapy/Sclerotherapy:Local and referred pain, somatic and neurologycal, AOAS yayınları, Dallas,Texas,1979 Fizik tedavi hekimleri ve osteopatlar tarafından 50 yıldan fazla bir zamandır kullanılan bir metod olduğundan bahsetmiştir. Prolotherapy kelimesi ilk olarak Hackett, tarafından, 1950 de kullanılmıştır.

Proloterapiyi güçsüz ve yetersiz yapılarda hücre oluşumu ve rejenerasyon olarak tanımlamıştır. 1930 larda, Hackett, Gedney D.O., David Shuman D.O, ligamentlere enjeksiyon yapmaya başladılar.

Bunların çalışmaları, sonra gelenlere ışık tuttu. Hackett, zamanının çoğunu, bu metodun geliştirilmesine ayırdı. Araştırmalar yaptı, yayınladı, hatta 1956 da ilk proloterapi kitabını yayınladı. Diğer yandan Dr. Gustav Hemwall, proloterapi üzerinde çalışan önemlidir hekimdir. Proloterapi eğitimleri ve diğer mesteklaşlarına öğretilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

UYGULANAN BÖLGEDE NASIL ETKİ EDER?

Proloterapi: Hipertonik dextroz, fenol, gliserin, düşük konsantrasyonlarda lidokain, cod liver oil gibi irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır.

Hastaya uzun bir öykü ve muayene sürecinden sonra, tanı konulmaktadır ve sorunlu alana, proliferatif madde enjeksiyonları yapılmaktadır.

Hastalığın ağırlığına, kronikleşmesine, hastanın tamir mekanizmasının yeterliliğine bağlı olmakla birlikte, genellikle uygulamanın üçüncü haftasından sonra klinik düzelme ve semptomların kaybolduğu gözlenmektedir.

Eklem aralığının daraldığı, diz protezi önerilen vakaların radyolojik takiplerinde kıkırdak dokusunun yeniden tamir olduğu ve eklem hareket açısının arttığı, radyolojik düzelme saptandığı bildirilmektedir.

Bilindiği gibi hiçbir yöntemin, tek başına yeterli olmadığı durumlar ve klinik tablolarla her hekim sık sık karşılaşmaktadır.
Refleks tedavileri genellikle dokudaki enformasyon ve fonksiyon bozukluğu aşamasında başarılı olabilirken, eklemde ve organda başlayan dejeneretif değişikliklerde pek başarılı olamamakta veya başarı çok zaman almaktadır.

Ancak Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda başarılı olmaktadır.Bilindiği gibi hiçbir yöntemin, tek başına yeterli olmadığı durumlar ve klinik tablolarla her hekim sık sık karşılaşmaktadır.

Refleks tedavileri genellikle dokudaki enformasyon ve fonksiyon bozukluğu aşamasında başarılı olabilirken, eklemde ve organda başlayan dejeneretif değişikliklerde pek başarılı olamamakta veya başarı çok zaman almaktadır.

Ancak Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda başarılı olmaktadır. Bu görüşlerimiz www.pubmed.com de yayınlanan bilimsel çalışmalara ve klinik uygulamalarımıza dayanmaktadır. Ayrıca Ülkemizde SUT tarafından ödenen bir uygulamadır.

SAĞLIK KURUMLARI FİYAT LİSTESİ ( 4.sayfada proloterapiye SUT un verdigi ödeme)

Türk Tabibler Birliği 150 puan vermektedir. Tek seansı 570 TL ücrete tekabül etmektedir. Kısaca Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği proloterapi uygulamasını tanımaktadır.

PROLOTERAPİNİN TEDAVİ ETTİĞİ HASTALIKLAR

1-Eklem gevşeklikleri ve güç kaybı (laksite)
2-Tendinit (Tendon ve ligamentlerde iyileşmeyen kronik rahatsızlıklar)
3-Bursit (eklem ve tendonların kayganlığını sağlayan sıvı üreten organlarda inflamasyon)
4-Artroz (eklem kireçlenmeleri, aşınma ve eskimeler)
5-Avaskuler nekrozlar( kemik dokunun yetersiz kan akımı nedeniyle nekroze olması)
6-Kas ve tendonların tekrarlayan şişmeler ve ağrılar sonucu işlev yapamadıkları rahatsızlıklar
7-Tekrarlayan baş ağrılar
8-Tekrarlayan boyun ağrıları
9-Tekrarlayan sırt ağrıları
10-Tekrarlayan bel ağrıları
11-Omurgalarda, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament ağrıları
12-Migren
13-Topuk dikeni
14-Ayak bilek, el bilek burkulmaları sonrası geçmeyen ağrılar
15-Koksidinia (Kuyruk sokumu ağrısı)
16-Skolyoz (skolyozda bilinenin aksine ligament inbalansı çok önemli bir sebebdir)
17-Kifoz
18-Osteitis Pubis
19-Kondromalazi
20-Meniskopati
21-Tenisçi dirseği (epikondilit)
22-Plantar fasitis
23-Morton nörinoması
24-Ameliyat sonrası iyileşmeyen bel fıtıkları
25-Ameliyat sonrası geçmeyen kas, eklem ağrıları
26-Tetik noktalar
27-Fibromiyalji
28-Temporomandibuler eklem hipermobilitesi
29-Karpal Tunel Sendromu
30-Spor yaralamaları
31-Siyatik ağrıları
32-Perthes hastalığı
33-Metatarsalji
34-LumbaljiVAKA :1 :Medial kompartmanın ileri derecede artroz bulguları gösterdiği, eklem aralığının daraldığı Gonartroz vakasında Proloterapi sonrası kıkırdak oluşumu ve iyileşme görülmektedir.VAKA:2: İleri derece kanala bası yapan ve kanalı tamamen işgal etmiş olan Disk (Bel fıtığı) proloterapi sonrası tamamen küçülmüş ve kaybolmuş.