Migren Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır.

Migren başağrısı ile karekterize olmakla birlikte bulantı, kusma, baş dönmesi, ışık ve ses hassasiyeti, duygusal durumda çöküntü benzeri birçok yakınmayı içeren, ataklarla seyreden bir hastalıktır.
Stres, açlık, uykusuzluk, bazı yiyecekler, lodos, adet dönemi hormonal değişimler migreni tetikleyen nedenler olarak çok iyi bilinmektedir

Daha çok kadınlarda görülür. Her 5 kadından birinde migren vardır. Migren çoğunlukla 20-40 yaş aralığında daha sıktır. Ancak bebek ve çocuklarda da olabilir. 50 yaş üzerinde migren başlaması olağan değildir.

Yarım başağrısı, bulantı-kusma, ışık ve ses hassasiyeti çok bilinen yakınmalardır. Ancak her zaman yarım başağrısı olmayabilir. Ağrının kişiyi işinden alıkoyacak şiddette olması önemlidir. Ataklar 3-4 saatten 3 güne kadar sürebilir. Auralı migrende başağrısı başlamadan önce ışıklı çizgiler, karanlık noktalar, görmede bulanıklaşma benzeri yakınmalar mevcuttur. Çok nadiren geçici görme kaybı ve felçler bile görülebilir.

Migren tam olarak tedavi edilemeyen bir hastalık olarak bilinmektedir. Hastaların bir bölümünde ilaçlar ve diğer birçok tedavi metodu ağrıları azaltsa da çoğunluğunda etkili olmamaktadır. Migrenle yaşamayı öğrenmesi öğütlenen hastalar yaşamlarından vazgeçecek düzeyde sık başağrılarından muzdarip hale gelmektedir.

Klasik yaklaşımda migrenin nereden kaynaklandığı ortaya konulamadığı için ilaç tedavileriyle etkin başarı sağlanamamaktadır. Ancak nöral terapi eğitimi alan hekimler migrenin sebebinin otonom sinir sisteminin çalışma bozukluğu olduğunu bilmektedirler. Ataklar sırasında otonom sinir sisteminin belli başlı fonksiyonları bozulmaktadır (damar kontrolü,barsak hareket bozuklukları vd). nöral terapi ile hastalığın tanısı ve kaynağı migrenli hastanın öyküsü alındığında ortaya çıkarılabilmektedir.

İlaç tedavileri ile sıklığı azaltılıp, atakların hafif atlatılması sağlanabilir. Özellikle hormonal migren menapozla azalabilir. Ancak çok fazla ilaç kullanmalarına rağmen başağrısı geçmeyen çaresiz hastalar için etkin tedavi yöntemleri olarak nöral terapi ve akupunktur önerilebilir. Kliniğimizde her iki tedavi yönteminide kombine ederek  uyguluyoruz.
Nöral terapinin etkili olduğu hastalıkların başında migren gelmektedir. Nöral terapi ile migrenin kaynağı düzeltilir ve kalıcı tedavi sağlanır. Nöral terapi tüm migren tiplerinde etkilidir.